За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.dysign.bg.

Какви лични данни събираме и защо?

Студио за интериорен дизайн “Ди Сайн” ЕООД отдава голямо значение на защитата на лични данни на своите потребители и клиенти. Стремим се дейността на фирмата ни и уеб сайта ни да са изцяло съобразени с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 2018 година.

Приканваме всички наши потребители и клиенти да се запознаят внимателно с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни, и в случай че имат въпроси, да се свържат с нас през страницата ни за контакти. Ако по някакви причини не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да НЕ използвате уеб сайта ни. Изполването на нашия уеб сайт ще бъде прието като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни.

Поверителност и защита на личните данни

Студио за интериорен дизайн „Ди Сайн” ЕООД НЕ СЪБИРА И НЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ, освен в случаите, в които наши клиенти или потребители на уеб сайта ни СЪЗНАТЕЛНО решат да ни предоставят доброволно такива данни с цел регистрация за получаване на месечен бюлетин с новости, в изпълнение на тяхна поръчка или в отговор на техен въпрос или искане за оферта. Тогава е нужно да въведат две имена за връзка, телефон и e-mail адрес за обратен контакт с тях.

В тези случаи в студио за интериорен дизайн “Ди Сайн” ЕООД съблюдаваме основни принципи при обработването на лични данни, като законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението и т.н.

В случаите, в които наши клиенти или потребители на сайта ни по тяхна воля ни предоставят свои лични данни, тези данни се съхраняват единствено в сроковете, нужни за отговора на зададение въпрос, изпълнението на дадената задача или във връзка с евентуално възникналите в тази връзка делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

Студио за интериорен дизайн „Ди Сайн” ЕООД под никакъв предлог не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), както и лични данни на деца.

Студио за интериорен дизайн “Ди Сайн” ЕООД по никакъв повод не предоставя на трети страни събрани от самата нея лични данни на свои клиенти или потребители на фирмения си сайт, с изключение на овластените да изискват и проверяват такава информация държавни органи.

Както в съответствие на настоящия документ, така и във връзка с политиката ни относно “Бисквитките”, всеки наш потребител има право да не ни предоставя каквито и да било лични данни. 

Фирма “Ди Сайн” ЕООД има право да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, по свое решение или когато обстоятелствата го налагат.